Serwis baterii

Serwis baterii

Z myślą o klientach Nasza firma przygotowała pakiet dla serwisu baterii  - zestawu rozwiązań dla klientów, którzy nie mają czasu na dopilnowanie prawidłowej eksploatacji i obsługi serwisowej baterii i prostowników. Działamy na terenie całego kraju.

Świadczone usługi:

 • Kontrola stanu baterii trakcyjnych oraz prostowników trakcyjnych
 • Konserwacja baterii trakcyjnych
 • Usuwanie usterek w baterii
 • Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych
 • Cykliczne ekspertyzy aktualnych stanów baterii
 • Dobór i dostawa części zamiennych, jak również dodatkowego wyposażenia do baterii
 • Szkolenie w zakresie eksploatacji baterii
 • Prowadzenie kartotek baterii wraz z wpisami
 • Dbanie o czystość baterii
 • Szkolenie w zakresie utylizacji złomu akumulatorowego oraz zorganizowanie jego odbioru

Regeneracja baterii trakcyjnych

Zakres przeprowadzanych czynności:

 • sprawdzenie stanu sworzni i połączeń baterii
 • ładowanie odsiarczające
 • rozładowanie kontrolne
 • ładowanie eksploatacyjne
 • korekta gęstości w ogniwach
 • czyszczenie i malowanie skrzyni
 • odsysanie elektrolitu ze skrzyni
 • wymiana uszkodzonych elementów baterii